KONTAKTY

Ladislav Gubrica AVS-ELEKTRO
Komenského 1
tel: +421918873523
napíšte nám

 

 

PARTNERSKÉ WEBY

 

 

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka tovaru

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

 

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje: 

 • dodať kupujúcemu druh,  množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
 • dodať všetku dokumentáciu  potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku,
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou,
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno-reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
 • v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
 • v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

3. Dodacie lehoty

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v dobe od 2 do 14 dní po prijatí elektronickej objednávky. Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od obdržania objednávky elektronickou formou.

 

4.Možnosti dodania

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou.

 

5. Poštovné a balné

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky, podľa nasledujúcej tabuľky:

SLOVENSKÁ POŠTA
- pri platbe za tovar vopred na účet

1,90 € 

pri nákupe tovaru nad 49,90 € 
poštovné neúčtujeme


SLOVENSKÁ POŠTA
- na dobierku

3,90 €

 

 

6. Vrátenie tovaru a peňazí

Podľa zákona c.108/2000 Z.z. § 12 ods.1 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má zákazník nárok na vrátenie tovaru do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo na vrátenie tovaru uplatňuje e-mailom alebo telefonicky. Po prijatí tovaru na našej adrese v stanovenej lehote 7 pracovných dní budú peniaze za tovar zaslané bankovým prevodom na účet zákazníka do 14 dní. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom neporušenom obale. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného!

 

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu.

 

7. Reklamácia tovaru - záručná doba

Prípadnú reklamáciu vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym postupom. Kupujúci je povinný tovar po svojom prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je nám kupujúci povinný okamžite hlásiť . Za vady vzniknuté prepravcom neručíme! Na všetok tovar sa vzťahuje zákonom stanovená 24 mesačná záruka, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) nesprávnym použitím výrobku
b) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 1. informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
 2. tovar zašlite doporučene ako balík (nie na dobierku) na našu adresu
 3. nezabudnite priložiť doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou. V prípade reklamácií Vás budeme pravidelne informovať o stave reklamácie.

 

8.Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dialkovyovladac.sk sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne v žiadnej podobe tretej strane. Vaše osobné údaje budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité len pri komunikácii medzi predávajúcim a Vami. Len meno, priezvisko a adresa budú predané dopravcovi  ( t.j. Slovenská pošta) za účelom doručenia tovaru k zákazníkovi.

Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov NRSR 428/2002 a novelizácie 99/2005 Z.z. Prevádzkovatel internetového obchodu www. dialkovyovladac.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.dialkovyovladac.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.6.2009 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce.

ODE2NzZhYz